Zaalreglement

Algemene gebruiksvoorwaarden 

Parochiecentrum “Boekelheem” is gebouwd en wordt gebruikt in een geest van vriendschap en met een bekommernis van schoonmenselijkheid. Activiteiten die tegen deze doelstelling ingaan, zijn er niet gewenst. 

1. Praktische schikkingen 
1.1. Reservatie en facturatie

Roger Van den Broeck
Stationsstraat 36
2250 Olen
Gsm: 0471/266019
boekelheemzaal@gmail.com

Met hem wordt afgesproken:

 • welke lokalen gehuurd worden, van wanneer tot wanneer;
 • welke persoon verantwoordelijk is voor de huur;
 • De lokalen zijn ter beschikking vanaf  9u;
 • of je dranken wenst te gebruiken (zie punt 1.5);
 • of je tafellinnen van de zaal wenst te gebruiken (zie punt 1.2). 
1.2. Sleutels

Ingrid Vangenechten
Pastoriestraat 35
2250 Olen
Tel: 014/231374
Gsm: 0479/695558
i.vangenechten@hotmail.com

Met hen wordt afgesproken: 

 • of je een micro en/of Beamer of tafellinnen van Boekelheem wenst te gebruiken; 
 • of je bijzondere schikkingen wil treffen i.v.m. de zaal. 

De sleutel dient ten laatste de dag na het feest terug bezorgd te worden 

1.3. Tarieven en voorschot
 • Tarieven (volgens catalogus)
 • Bij vastleggen van de zaal wordt een voorschot van €125 gevraagd.
 • Bij vastleggen van de zaal, café en keuken wordt een voorschot van €140 gevraagd.
 • Dit is van toepassing voor particulieren en winstgevende activiteiten van verenigingen.
 • De zaal is toegezegd na betaling van het voorschot. 
1.4. Annulering

Bij annulering van een activiteit minder dan 3 maanden voor de activiteit betaalt de huurder 50% van de volledige huurprijs. Bij vroegere annulering krijgt de huurder het voorschot terug.

1.5. Dranken

Gust Heylen
Gestelstraat 7
2250 Olen
Tel: 014 21 80 23

Alle dranken, frisdranken en bieren dienen verplicht van “BOEKELHEEM” te worden afgenomen.

Wijnen en Cava mogen door de huurder worden geleverd, maar kunnen op vraag ook
bekomen worden van Boekelheem.

Indien wijnen of Cava zelf meegebracht dienen de lege flessen nadien meegenomen of €0,50 per lege fles te betalen.

Gedistilleerde sterke alcoholische drank is verboden.

Er zijn enkel vaten van 30 en 50 liter te bekomen. Een aangestoken vat wordt volledig gerekend.

Bij niet naleven van deze punten kan er een boete aangerekend worden van minimum € 100

1.6. Administratieve schikkingen

Wij wijzen er op dat de huurder zich in regel dient te stellen met alle verplichtingen die voortspruiten uit het inrichten van activiteiten (Sabam of Unisono, verzekeringen).

1.7. Geluidsnormen

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De huurder is hiervoor verantwoordelijk en dient zich te houden aan de normen die gelden op datum van de activiteit.

1.8. Inrichten van de zaal
 • De huurder dient zelf te zorgen voor het schikken van tafels en stoelen.
 • Versieringen mogen enkel aangebracht worden aan de voorziene aanhechtingspunten.
 • Aan verlichtingselementen mogen geen versieringen aangebracht worden.                                             
 • Er dient op gelet dat er geen gaten geboord worden, geen nagels of duimspijkers gebruikt worden. Geen kleefband op geschilderde muren, plafonds, ramen geplakt worden. 
 • Geen confetti en dergelijke gebruiken.
 • Bij vaststelling van het gebruik van confetti wordt er een boete van € 50 + plus extra kuiskosten aangerekend.
 • Keukenhanddoeken voor de afwas dienen door de huurder zelf voorzien. 
 • Stoelen kunnen verplaatst worden met de hulpwagentjes, zeker niet schuiven over de vloer.
 • Tafels dienen van de karren genomen met 2 personen.
 • Toiletpapier wordt geleverd door de verhuurder.
 • Er zijn 2 buitenstopcontacten (220 en 380 V.) met tijdschakelaar, te bedienen in de keuken.
1.9. Gebruik lokalen
 • De huurder mag enkel gebruik maken van de gehuurde lokalen.
 • De huurder mag geen andere bestemmingen geven aan de lokalen dan die waarvoor de verhuring is toegestaan.
 • Het onderverhuren van de lokalen is ten strengste verboden.
1.10. Gebruik keukenmateriaal “Boekelheem”

Voor het meenemen van overschotten dient de huurder zelf gerief te voorzien. 

1.11. Verantwoordelijkheid gebruikers

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle mogelijke schade, die door hen of door de deelnemers of bezoekers worden toegebracht aan de lokalen, aanhorigheden en uitrustingen. 

De eventuele aangebrachte schade wordt doorgerekend aan de gebruiker.

2. Interne gebruiksregels “Boekelheem” 
2.1. Na gebruik van de zaal

Tafels afruimen, bovenbladen van de tafels reinigen, zaal met borstel uitvegen, stoelen in stapels van 10 plaatsen, tafels in de karren (maximum 12) en stockeren in de bergplaats.

12 Tafels en 40 stoelen stapelen in het café.

Bij vaststelling van het niet goed wegzetten van tafels en stoelen wordt er een boete van € 20 aangerekend.

2.2. Na gebruik van de bar

De toog reinigen, glazen spoelen en afgedroogd in de rekken plaatsen. Toogfrigo leegmaken en flessen in de bakken en in de kelder plaatsen. 

 Warmwater boilers onder de spoelbakken afzetten. 

2.3. Na gebruik van de keuken

Na gebruik van materiaal en gerief alles proper en op orde op de voorziene plaatsen terugzetten, alle vuren en spoelbakken reinigen. Afwasmachine reinigen. Gas afsluiten. Stopcontacten uittrekken.

2.4. Bij het niet naleven van punten 2.1, 2.2 en 2.3

De bijkomende reinigingskosten vallen ten laste van de huurder. 

2.5. Gebroken gerief dient in de keuken achtergelaten en wordt aangerekend. 

2.6. Iedere huurder dient zich te houden aan de richtlijnen en voorschriften van de brandweer.
Al de uitgangen en nooduitgangen dienen vrij gehouden. 

2.7. De huurder dient zich te houden aan het politiereglement. De leden van het beheerscomité en de zaalverantwoordelijke hebben steeds recht van toegang. 

2.8. De leden van het beheerscomité en de zaalverantwoordelijke kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen met lichamelijke letsels, noch bij diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke goederen. 

2.9. De deur van lokaal D, die toegang geeft tot de speelplaats van de school mag enkel geopend worden in geval van nood.

2.10. Bij verlaten van “Boekelheem” 
 • Verwarming uitschakelen
 • Ventilatie afzetten
 • Afwasmachine uitzetten
 • Geluidsinstallatie en beamer afzetten
 • Alle lichten doven
 • Alle deuren sluiten
 • De sleutels terug naar de zaalverantwoordelijke brengen

Bij niet naleven van deze punten worden deze in rekening gebracht.

3. Interne gebruiksregels “Boekelheem” 

3.1. Het plaatselijk beheerscomité heeft de verantwoordelijkheid voor de gebouwen, Uitrustingen en algemeen beheer.
Dit beheerscomité omvat volgende personen: Ludo De Ceulaer, Jos Van Loon (pastoor), Roger Van den Broeck, Ingrid Vangenechten, Hilda Gielis, Roger Huysmans, Gust Heylen en Roger Baetens.

3.2. Parochiecentrum “Boekelheem” valt onder de juridische eindverantwoordelijkheid
van de VZW Dekenaat Zuiderkempen Regio Herentals, Kerkstraat 11 2200 Herentals.

3.3. De verhuurder draagt er zorg voor dat het parochiecentrum proper is en dat alle voorzieningen in orde zijn. Indien de huurder bij de aanvang van zijn activiteiten tekortkomingen vaststelt, moet dit onmiddellijk gemeld worden.

3.4. Het bestuur kan een tijdelijk of definitief toegangsverbod opleggen aan de gebruikers die de richtlijnen betreffende het gebruik van de infrastructuur niet naleven